Obesitas

Tabel obesitasIn Nederland is het percentage volwassenen met overgewicht en ernstig overgewicht groot (zie tabel). Gewichtstoename ontstaat door een langdurige, veelal subtiele, onevenwichtigheid in de energiebalans. De energiebalans wordt beïnvloed door een complex samenspel van zowel genetische, biologische, psychosociale als omgevingsfactoren (Obesitas Vereniging).

Volgens de Landelijke Groeistudie van TNO is het percentage kinderen met overgewicht meer dan verdubbeld sinds de jaren tachtig. 14% procent van de autochtone kinderen is te zwaar en bij kinderen van Turkse of Marokkaanse afkomst ligt dat zelfs hoger.

Wetenschappers hebben bewezen dat het Mediterraan Dieet tegen obesitas beschermt. Het dieet van ongeveer 3000 mannen en vrouwen werd gevolgd. Hoe meer deze mensen zich aan de principes van het Mediterraan Dieet hielden, hoe kleiner hun Body Mass Index was (Shroeder H. et al. (2004). The Journal of Nutrition). In een andere studie zijn de eetgewoontes van kinderen van acht verschillende Europese landen geanalyseerd. Ook in deze studie is gebleken dat kinderen die de principes van het Mediterraan Dieet volgen, minder kans hebben op overgewicht en obesitas (Tognon, G et al. ( 2013). Nutr Metab Cardiovasc Dis).